Budowa elektrowni OZE a warunki zabudowy

Budowa elektrowni OZE a warunki zabudowyNowy projekt ustawy z dnia 26.07.2012 dzieli elektrownie na mikrointalacje, małe instalacje i duże instalacje. Mikroinstalacje według nowej ustawy to instalacje do 40 KW.  Nie wymagają one potrzeby zakładania działalności ani posiadania koncesji na ich użytkowanie. Sprawa jednak inaczej już wygląda przy małych instalacjach, które mieszczą się w zakresie (zgodnie z ustawą)od 40 KW do 200 KW.

Projekt ustawy już wymaga posiadania działalności gospodarczej. Problem w tym, iż znaczna większość przydomowych lub blokowych instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych  ( wykorzystywanych do celów własnych) mieści się w mocach do 100 KW.  I już na etapie budowy wymaga od inwestora prowadzenia działalności gospodarczej, oraz zgody na  warunki zabudowy. Obecnie gmina wymaga, dla instalacji do 100 KW  do wydania  pozwolenia na warunków zabudowy  takich instalacji, umowy z zakładem energetycznym. Jednakże w art. 8 Prawa Energetycznego , do wniosku o wydanie warunków przyłączenia należy dołączyć m.in. wypis i wyrys z MPZP, a gdy MPZP nie ma – decyzję o warunkach zabudowy. I tutaj koło się zamyka. Wniosek kierowany do zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączenia bez decyzji WZ może być niekompletny – tak samo jak wniosek o wydanie decyzji WZ, w którym zabraknie potwierdzenia zawarcia umowy z zakładem energetycznym. Jednym słowem planu zagospodarowania przestrzennego przy małych instalacjach ( do 100KW) nie potrzeba, a z drugiej strony potrzeba żeby podpisać umowę z zakładem energetycznym. Projekt ustawy powinien jednoznacznie ułatwić tą procedurę. Jednak jak sam artykuł 32 rozdział 3 tejże ustawy dalej powołuje się na prawo energetyczne. Czyli nic w tym temacie nie zmienia.
Przy instalacja dużych ( powyżej 200 KW) należy posiadać koncesję i działalność gospodarczą. Prawo również wymaga, aby do gruntu lub ziemi na której ma powstać taka instalacja, inwestor musi posiadać akt prawny. Dodatkowymi warunkami jakie muszą być spełnione szczególnie przy już dużych instalacjach to warunki zagospodarowania terenu przez OZE muszą być zgodne z planem zagospodarowania terenu, określonego w projektach  gminnych danego regionu. Już instalacje powyżej 100 KW muszą wpisywać się w studium wykonalności przestrzennego, zatwierdzonego przez dany urząd gminy i miejscowym planem zagospodarowania. Nie jest możliwe w tym wypadku wybudowanie ich na podstawie tylko warunków zabudowy.

Obecnie Projekt Ustawy o instalacji OZE z dnia 26 lipca 2012 przeszedł konsultację społeczne. Jak wynika z samej oceny przez społeczeństwo, ustawa będzie poddana dalszej weryfikacji i zmianie.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.